Bakanlığımızın Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak TS ISO/IEC 27001:2013 BGYS Kapsamında Çalışmalara Başlanmıştır.

        T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı olarak TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi kurmak, işletmek ve sürekli iyileştirmek amacıyla;

    Kurumda işlenen verilerinin gizliğinin bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması Halka hizmet sunan bilgi ve iletişim sistemlerin güvenli olarak sürekli erişilebilir olması Yasal gereksinimlere uyumun sağlanması İş süreçlerinin işletilmesinde standardizasyonun sağlanması ve sürekliliğin artması Kurum içerisinde bilgi güvenliğine olan desteğin arttırılması İlgili taraflar ile iletişimde bilgi güvenliğinin etkin olarak kontrol edilmesi

        hedeflenmektedir.