Olağanüstü Hal İşlemlerine Dair İnceleme Başvuruları Hakkında Duyuru

23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bakanlığımız ile Bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken  KHK’lar ile ihraç edilenler Komisyona doğrudan başvuru yapamayacak olup, başvurular illerde Valililere  veya merkezde  Bakanlığımıza şahsen ya da vekilleri aracılığı ile (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı A blok 3. Kat Emek Mahallesi, Hakkı Turayliç CD. No:5, 06500 Çankaya/Ankara) yapılacaktır.

685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca başvurular; 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayacak olup, 14 Eylül 2017 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Kamuoyuna duyurulur.