Posta Hizmetleri TAIEX Çalışması (15-17 Aralık 2015)

Evrensel Posta Hizmetleri Daire Başkanlığı

            Evrensel posta hizmetlerine ilişkin net maliyetin hesaplanması ve denetlenmesi iş ve işlemlerinin Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum çerçevesinde yürütebilmesi amacıyla; Bakanlığımızca AB yardım fonları kapsamında TAIEX Projesi (Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması) gerçekleştirilmiştir.

            Proje kapsamında Litvanya Haberleşme Düzenleme Kurumundan ve AB Delegasyonundan  gelen uzmanların katılımı ile 15-17 Aralık 2015 tarihlerinde Bakanlığımızda düzenlenen çalışma, Bakanlığımız Haberleşme Genel Müdürlüğü Evrensel Posta Hizmetleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde DİAB Gn.Md.lüğü, PTT A.Ş. ve BTK personelinin de katılımı ile tamamlanmış, Daire Başkanı Veysel SEVİM'in katılımcılara hediye takdimi ile son bulmuştur.

            Çalışma süresince AB mevzuatı ile 6475 sayılı Post Hizmetleri Kanunu ve AB uygulamaları ile ülkemiz uygulamaları karşılaştırılmıştır. Çalışma, tüm katılımcıların katkıları ve görüş alış verişleri ile etkili ve verimli geçmiştir.

            TAIEX’den görseller;