Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Adaylara Duyuru

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından; D U Y U R U

        Bakanlığımız Merkez Teşkilatında görev yapmak üzere Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcısı kadroları için 07/02/2019 tarihi Perşembe günü yapılan sözlü giriş sınavı sonucu asıl aday ve yedek aday listesi ekli listede belirtilmiştir.

ASIL ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

    Başvuru dilekçesi (Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir), 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 ebadında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak son 6 ay içerisinde çekilmiş), Erkek adaylar için yetkili askerlik şubelerince düzenlenmiş veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi), Son üç ay içerisinde alınmış sabıka kaydının olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından belge veya e-devlet kapısı üzerinden çıktısı alınmış barkodlu Adli Sicil Kaydı belgesi, T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartının fotokopisi, 3628 sayılı Kanunun ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümlerince doldurulması gereken Mal Bildirim Beyannamesi (Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek olup, önlü-arkalı doldurularak kapalı zarfa konulmuş ve zarf üzerinde T.C. numarası ile Ad Soyad belirtilmiş olacaktır), Adres Beyanı (Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir), Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir), Sağlık Beyanı (Her türlü iklim koşullarında görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalık veya sakatlığının bulunmadığının belirtildiği, Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir), Güvenlik Soruşturması Formu (Bakanlığımız www.uab.gov.tr internet adresinden veya Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir ve 2 nüsha olarak elektronik ortamda düzenlenip imzalanacaktır), Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmış veya çalışmakta olan adayların kurumlarından alacakları onaylı hizmet belgesi ya da çalıştığı kamu kurumunu, derece/kademesini, unvanını ve sicil numarasını belirtildiği bir dilekçe,

        Yukarıda sayılan belgeleri 18/02/2019 tarihi Pazartesi günü mesai bitimine kadar bir dilekçe ekinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Hakkı Turayliç Caddesi No:5 06338 Emek Çankaya / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

         İlgililere ilanen duyurulur.

Ek: Asıl ve Yedek Aday Listesi (1 sayfa)

Formlar:

1. Örnek Dilekçe

2. Sağlık Beyanı

3. Mal Bildirimi

4. Adres Beyanı

5. Etik Sözleşme

6. Güvenlik Soruşturması Formu