Bakan Arslan, Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansına katıldı

Arslan, Kamu Teknoloji Platformunun (KTP) ATO Congresium'da düzenlediği Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'nın açılışında, teknolojinin baş döndürücü hızla gelişmesinin hayatın her alanında değişime yol açtığını söyledi.

Dünya nüfusunun hızla arttığını, tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine geçişle kırsal kesimden şehirlere büyük bir göç dalgası başladığını anlatan Arslan, "Bu dalga, hizmetler ekonomisinin gelişimiyle büyük bir ivme kazanmış, kentleşmeye bağlı olarak ulaşım, enerji, sağlık, sanayi gibi alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve problemler bilgi ve iletişim teknolojileriyle çözümler sunulması sonucu 'akıllı şehir' kavramını geliştirmiştir." diye konuştu.

Arslan, akıllı şehirler kavramının, "Kentlerde yaşamını sürdüren insanların ihtiyaçları ile gelişen ve değişen teknolojiler dikkate alınarak yaşam kalitesinin artırılması ve buna bağlı olarak yaşamın planlanması" şeklinde tanımlanabileceğini dile getirdi. 

Şehirleşmenin yarattığı sorunlara çözüm için yeni teknolojilerle ana hizmet altyapılarını ve sistemlerini akıllı hale dönüştürerek kısıtlı kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanacağını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Akıllı şehirlerde birçok hizmetin vatandaşa sunulması konusunda genişbant internet altyapısına ihtiyaç duyuluyor. Genişbant internet erişiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız. Fiber hat uzunluğunu son 14 yılda 80 bin kilometreden 300 bin kilometreye çıkardık. Mobil şebekede 2009'dan itibaren 3G hizmeti vererek, Nisan 2016'dan itibaren de 4,5G seviyesine çıkararak hizmet kalitesini artırdık. 4,5G hizmetlerinden yararlanan abone sayısı 1 yılda 52 milyonu geçti. Bunun üçte birinden fazlasının cihazlarının uygun olarak aktif kullanıcı olduğunu biliyoruz. Mobil abone sayısında 75 milyonun üzerine çıktık. Mobil abone yoğunluğu yüzde 94'ü aştı. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı da 4 milyona ulaştı. Türkiye haberleşme ve bilgi teknolojileri konusunda dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu ancak genişbant erişim imkanı sağlayan fiber ve mobil altyapılarını, gelecekteki ihtiyaçları dikkate alarak daha hızlı kurmamız gerektiği de hepimizin malumları."

Arslan, fiber altyapı ve baz istasyonu kurma çalışmalarında yaşanan sorunlara da dikkati çekerek, bunları aşmak için mevzuat çalışmaları yaptıklarını ve önerilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaştıklarını anlattı. 

"Geniş bant erişimini ülkenin her köşesine yaygınlaştırmayı hedefledik"

Akıllı şehir konusunda Bakanlık olarak pilot uygulamalar yaptıklarının altını çizen Arslan, bunlardan birini 30 Mart'ta Kars'ta hayata geçirdiklerini söyledi.

Kars'ta kablosuz internetten aydınlatmaya, kavşaklardan BuluTT Göz Güvenliğine kadar birçok akıllı sistem kurulumu yapıldığını hatırlatan Arslan, bu uygulamaların hızla tüm illere yaygınlaşmasını önemsediklerini bildirdi.

Arslan, geniş bant erişimini ülkenin her köşesine ulaştırmayı hedeflediklerini, bu çerçevede Türkiye'nin Ulusal Genişbant Stratejisini oluşturarak gelecek ay içinde yayımlamayı düşündüklerini söyledi.

Strateji belgesiyle ülkenin geleceğe yönelik ihtiyaçlarının tespit edileceğini ve bunları karşılayacak eylemlerin hayata geçirileceğini dile getiren Arslan, şehirlerdeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve akıllı şehircilik anlayışının temelinde, fiber ve baz istasyonu altyapılarının hızlı bir şekilde kurulmasının yattığını kaydetti.

Arslan, Türkiye'deki mevzuata göre elektronik haberleşme altyapısının kurulmasının işletmeciler marifetiyle gerçekleşeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"İşletmecilere bu çerçevede yetkilendirmeler yapmakta ve lisanslar vermekteyiz. İşletmeciler, bu altyapıyı götürmeye çalıştığında bazı belediyelerde bir takım zorluklarla karşılaşıyor. Akıllı şehir uygulamalarının belediyelerle yapılacak iş birliğiyle mümkün olduğunu biliyoruz. Keşke bütün belediyeler de bu mantıkla yaklaşsa. Akıllı şehir uygulamalarıyla belediyecilik hizmetlerini çok daha kolay, verimli ve ekonomik hale getirecek iş birliği içinde olmamıza rağmen, altyapı hizmeti götürdüğümüz yerlerde bazı belediyeler ne yazık ki bunların gelecekte onlara yapacağı katkının farkında olmadan uygulamaları kolaylaştırmak yerine zorlayıcı ve zorlaştırıcı tavır içine girmektedirler. Bu konuda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mevzuatta gerekli düzenlemeyi yaparak, belediyeleri mevzuata uymak zorunda bırakacağız. İnsanımıza katkı sağlayacak bu uygulamada onlar bize yardımcı olmuyorlarsa, biz düzenleme yaparak bunlara çözüm getireceğiz."

"Deneyimlerden ders çıkarırsak başarılı sonuçlar alırız"

Akıllı ulaşım sistemleri alanında 2012'den beri yoğun çalışma içinde olduklarını anlatan Arslan, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eki 2014-2016 Eylem Planı'nda akıllı şehirlerin ulaşım bileşeninin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik stratejinin belirlendiğini söyledi. 

Arslan, 2023 hedeflerine ulaşılması için yeni eylem planı hazırladıklarını da ifade ederek, 2018-2020 Eylem Planı'nın Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak bir strateji belgesi ve eylem planı olacağını bildirdi.

Kurum ve kuruluşların vatandaş odaklı, insanı merkeze alan, çevreye duyarlı politikalar ve gerçekleştirecekleri faaliyetlerle bu alanda daha büyük gelişmeler olacağının altını çizen Arslan, başkalarının yaşadığı deneyimlerden ders çıkarılırsa daha başarılı ve verimli sonuçların alınacağını kaydetti. 

Türk Telekom'un, Türkiye’yi tanıştırdığı yenilikçi akıllı şehir uygulamalarını katılımcılarla paylaştığı konferans, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan’ın yanı sıra belediyeler, valilikler gibi kamu kurumları, ilgili sivil toplum kuruluşları ve kalkınma ajanslarından oluşan bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleşti.