'Her yerden herkese geniş bant'

`Her yerden herkese geniş bant`Arslan, Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek vizyonu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın liderliğinde ortaya konulan,  2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine odaklandıklarını söyledi.

Bu hedefe ulaşabilmek için yeterli kapasite, hız ve kalitede iletişim altyapısının ve hizmetlerin sunulmasının olmazsa olmazları arasında bulunduğunu dile getiren Arslan, bu kapsamda hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade etti.

Bakanlık olarak ülkenin genişbant ve fiber altyapısını geliştirme ile internet kullanımını arttırma hedeflerini net ve kararlı bir şekilde bu belgeyle ortaya koyduklarını belirten Arslan, bilişim ve haberleşme sektöründe gerek hizmetleri gerekse altyapı yatırımlarını artırmanın, ilk on ekonomi içinde yer alabilmek için ön şartlardan birisi olduğunun bilincinde hareket ettiklerini kaydetti.

Arslan, 2017-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı'nın, tüm paydaşların üzerinde mutabık kaldığı uygulamayı başlattıklarını ifade ederek, strateji ve eylem planında, yüksek kapasite ve hızda genişbant altyapısının ülke genelinde yaygınlaştırılmasının, altyapı ve hizmette rekabete dayalı pazar oluşturulmasının, talebin artırılması, vatandaşın ve iş dünyasının hayatının kolaylaştırmasının hedeflendiğini bildirdi.

"Planda 3 stratejik amaç ve 25 eylem var"

Planda 3 stratejik amaç ve 25 eylemin bulunduğunu anlatan Arslan, "Stratejik amaçlar, genişbant arz ve talebini birlikte ve ayrı ayrı ele alınarak, genişbant arz ve talebini arttırması hedefi var. Strateji belgemizde sektörümüzün yatırım ihtiyaçlarına ve sorunlarına çözüm getirecek eylemlere yer verildi." diye konuştu.

Başta fiber ve 4,5G olmak üzere genişbant altyapı yatırımlarının daha üst seviyelere çıkarılmasını hedeflediklerini ifade eden Arslan, fiber ve mobil altyapı kurulumunun desteklenmesi ile kablo TV şebekesinin yaygınlaştırılması konularında proje ve düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi.

"3 bin 300'e yakın yerleşim yerine 4,5G hizmeti götüreceğiz"

Fiberi yaygınlaştırmak için muafiyet ve kredi sağlanmasına yönelik düzenlemeler ile finansal destekleme modelleri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Arslan, "Bu çerçevede, teşvikler vermeyi, orta ve düşük gelirli iller için yatırımları desteklemeyi ve kurulacak altyapıları işletmecilere ortak kullandırmayı planlıyoruz. Evrensel hizmetten, yeni geliştirdiğimiz projeyle kırsalda 3 bin 300'e yakın yerleşim yerine 4,5G hizmetini götüreceğiz. Bu çalışmalar kapsamında kurulumlarımız devam ediyor. Ayrıca kırsalda haberleşme ihtiyacı olan yeni yerleşim yerlerini de belirledik, önümüzdeki yıl evrensel hizmet bütçesinden 4,5G hizmeti götürülmesi için yeni bir ihale daha yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, 2023 yılına kadar Türksat kablo şebekesini yaygınlaştıracaklarını belirterek, genişbant uydu haberleşme hizmetlerinin yaygınlaşmasını sağlayacaklarını, yatırımlarda ve kazı süreçlerinde karşılaşılan sorunlara ilişkin gereğini yapacaklarını bildirdi.

Elektronik haberleşmede, belediye, imar, geçiş hakkı ve tesis paylaşımı mevzuatında gerekli değişiklikleri gerçekleştireceklerine dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarının elinde bulunan su, elektrik gibi pasif altyapıların işletmecilere kullandırılması için düzenlemeler yapacağız. Aynı zamanda kamunun işletmecilerin ihtiyaçları için pasif altyapı kurabilmelerine yönelik düzenlemeleri hayata geçireceğiz. 4,5G hizmetlerinin verilmesiyle artan baz istasyonu kurulumlarında karşılaşılan yapı ruhsatı sorunu ile orman alanlarında ve meralarda yaşanan sorunlara çözüm getireceğiz. Baz istasyonlarının yapı ruhsatından muaf tutulmasına ve yerine yer seçim belgesi alınmasına yönelik büyük bir adım attık. Bunun için Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde gerekli düzenlemeyi yaptık. Baz istasyonlarına yönelik yer seçim belgesi ücretleri ile süreçlerinin belirlenmesi amacıyla yönetmelik taslağı çalışmalarını tamamladık, görüşe açtık ve en kısa zamanda yürürlüğe koyacağız."

Arslan, yeni binalarda haberleşme iç tesisatının genişbanta uygun inşa edilmesi amacıyla hazırlanan teknik şartnamenin yürürlüğe konulacağını ifade ederek, mevcut binalardaki bina içi tesisatın dönüşümünü peyderpey gerçekleştireceklerini, frekans kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

"Sektörün üzerindeki vergi ve mali yükleri azaltacağız"

Genişbantı yaygınlaştırmak için stratejide talebi artırmayı hedefleyen eylemlere de yer verdiklerini dile getiren Arslan, söz konusu eylemleri şöyle özetledi:

"Sektörün üzerindeki vergi ve mali yükleri azaltacağız. Türkçe içerikleri destekleyerek, sayısının ve niteliğinin artırılmasını sağlayacağız. Milli e-posta ve güvenli mesajlaşma sistemi projesini hayata geçireceğiz. Engelliler, düşük gelirliler ve sosyal desteğe muhtaç vatandaşlarımızın haberleşme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler yürüteceğiz. İnternet kullanımındaki güvenin artırılmasına yönelik faaliyetlerimize özellikle devam edeceğiz. E-Ticaret uygulamalarında rakamlar baş döndürücü hızla büyüyor. İnsanlarımızın internet üzerinden alışverişe yönelik güvensizliği çok yüksek, vatandaşın bu konuda doğru bilgilendirilmesi adına adımlar atacağız. Şebekeler üstü uygulamalara yönelik alacağımız tedbirlerle yerli katkıyı ve milliliği ön plana çıkaracağımız tedbirleri alacağız. Bulut bilişim ve nesnelerin interneti uygulamalarının yaygınlaştırılması için teşvik mekanizmaları oluşturacağız."

E-Devlet uygulamalarını yaygınlaştırarak, sayısının artıracaklarını vurgulayan Arslan, kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği 5 bin 102 hizmetten 2 bin 444'ünün e-Devlet üzerinden yürüdüğünü, gelecek yıl tüm hizmetlerin e-Devlet üzerinden verilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

"5G'ye geçen öncü ülkeler arasında yerimizi alacağız"

Arslan, arz ve talebi birlikte artıracak Ar-Ge ile yerli ve milli üretimi ön planda tutacak eylemlere stratejide yer verdiklerini anlatarak, yerli ve milli üretim ile Ar-Ge yeteneğinin artırılması amacıyla teşvikleri ve yükümlülükleri geliştireceklerini, 5G ve ötesi standart çalışmalarına katkı vererek Ar-Ge ve yerli ürünlere teşvikleri artıracaklarını, milli ürünlerle 5G'ye geçen öncü ülkeler arasında yerlerini alacaklarını anlattı.

Uluslararası ölçekte internet değişim noktaları ile veri merkezlerinin kurulması için yatırımları teşvik edeceklerine dikkati çeken Arslan, tüketici haklarının gözetilmesi, kaynakların verimli kullanılması ve ilgili pazarlarda rekabetin artırılmasına yönelik düzenleme yapacaklarını söyledi. 

Altyapı ve hizmetlerde bölgesel farklılıkların giderilmesi amacıyla bölgesel düzenleme yaklaşımı da dahil yeni yöntemler üzerinde çalışacaklarını dile getiren Arslan, belirledikleri stratejinin, kendilerini 2023 hedeflerine ulaştıracağını kaydetti.

Her yerden herkese genişbant

Arslan, 2023 hedeflerini gerçekleştirerek genişbantta gelir düzeyi yüksek ve öncü ülkeler arasında yer almayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Sabit genişbant abone yoğunluğunu, yüzde 14,5'ten yüzde 30'a çıkaracağız. Mobil genişbant abone yoğunluğunu, yüzde 71'den yüzde 100'e yükselteceğiz. Fiber internet abone sayısını, 2,2 milyondan en az 10 milyona ulaştıracağız. En az 100 Mbit/sn hızda genişbant erişim sağlanabilecek hane oranını yüzde 30'lardan yüzde 100'e ulaştıracağız. Stratejinin ana hedefi olan 'Her yerden herkese genişbant’ı gerçekleştireceğiz."

Stratejide yer alan eylemlerin uygulanmasını ve hedeflerin gerçekleşmesini yakından takip edeceklerine işaret eden Arslan, Bakanlık başkanlığında ilgili bakanlık, kamu kurumları, işletmeciler ve STK'ların yer alacağı bir Genişbant Stratejisi İzleme Kurulu oluşturacaklarını söyledi.

Arslan, sektörün gelişimi sadece ülke insanının değil, hizmetlerin götürüldüğü başka ülkelerdeki insanlara da hizmet ettiğine işaret ederek, sektörde yol yürürken başkalarının geliştirdiği projelerden, bilgilerden yararlanma konusunda cimri davranıldığını ancak kendilerinden bilgi ve tecrübe paylaşımı konusunda hiçbir ülkeye cimri davranılmadığını kaydetti.