'Kaynaklarımızı ne milli ne de uluslararası anlamda heba etme lüksümüz yok'

`Kaynaklarımızı ne milli ne de uluslararası anlamda heba etme lüksümüz yok`Arslan, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Formu (ITF) 2017 Yıllık Zirvesi'nde ulaştırma bakanlarının yer aldığı küresel bağlanılırlık konulu bir panelde konuştu.  

Bakan Arslan, ortak hedef olan sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin tesisi için etkin bir planlamanın elzem olduğunu ifade etti. 

Etkin ulaştırma planlamasının, kısa vadeli gereklilikleri uzun vadeli bakış açısı çerçevesinde birleştiren önemli bir husus olduğunu vurgulayan Arslan, "Söz konusu planlamalar tüm dünya için etkin bir planlama modelinin birlikte tartışılması ve geliştirilmesiyle ele alınmak zorundadır. Zira kaynaklarımızı ne milli ne de uluslararası anlamda heba etme lüksümüz yok." diye konuştu.

"Ulaşım planlamaları bir bütün olarak ele alınmalı"

Ulaşım planlamaları yaparken sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınmanın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Dünya ulaştırma sisteminde söz sahibi bakanlar olarak, her açıdan kapsayıcı olmamız gerektiği kanaatindeyim. Her ne kadar zor olsa da ulaşım planlamalarımızı yaparken sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınmayı bir bütün olarak ele almalıyız. Bu anlamda, çok modlu ve çevre dostu ulaştırma sistemlerinin teşvik edildiği, teknolojik gelişmeleri ve yeni nesil uygulamaları destekleyen, adil rekabet koşullarının sağlandığı, ulaştırmada güvenliği ve emniyeti ön planda tutan ortak uluslararası ve bölgesel politika standartlarını oluşturulmalıyız."

Bakan Arslan, bu standartların tesisi için de bölgesel ve uluslararası bazda iyi uygulamaların paylaşılmasının, kesintisiz ulaşım ve bağlantılığın devamı adına iş birliği alanlarının çoğaltılmasının, iyi teknolojilerin yaygınlaştırılması ile ulusal ve uluslararası veri paylaşımının önemli olduğuna dikkati çekti.

"Ulaştırma alanında, ülkeden ülkeye farklı yapılar söz konusu"

Ulaştırma alanında, ülkeden ülkeye farklı yapıların söz konusu olduğunu dile getiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle ki, ulaştırmadan sorumlu bakanlığın adı dahi her bir ülkede ciddi anlamda farklılaşmakta, kurumların kapsamları ve görev alanları da değişmektedir.
Dolayısıyla, bir ülke içinde ulaştırmadan sorumlu bakanlığın diğer bakanlıklar ile ilişkisi de bu kapsamda farklılaşmaktadır. Neticede, ülkelerarası ulaştırma politikalarının entegrasyonunda da politik farklılaşmalar olabilmektedir. Ancak her ülkede kesin olan husus, her bir ulaştırma bakanının yerel yönetimler ile ilişkilerinde eş güdüm sağlanmasındaki güçlükler olarak karşımıza çıkmaktadır."

"Sivil toplum örgütlerine önemli bir rol düşüyor"

Dünyada ulaştırma alanında etkin bir uluslararası yönetişim için yeni bir anlayış, yeni bir modellemenin gerektiğini belirten Arslan, bunun ara yüzünde de sivil toplum örgütlerine önemli bir rol düştüğünü kaydetti. 

Bakan Arslan, ayrıca yerel ve bölgesel anlamda ulaştırma sektörü ile etkileşimde olan diğer tüm alanların birlikte ele alınmasının ve ilgili otoriteler arasında sorumluluk ve yetki paylaşımının sınırlarının iyi çizilmesinin, işlevsel ve verimli ulaştırma politikalarının oluşturulmasında büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.