'Liman Tek Pencere Sistemi ile insanımız ayrı ayrı veri girmek zorunda kalmayacak'

`Liman Tek Pencere Sistemi ile insanımız ayrı ayrı veri girmek zorunda kalmayacak`Bakan Arslan, limanlara gelen gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik yapılmasına imkan sağlayacak "Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü"ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile imza attı.  

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında düzenlenen törende konuşan Arslan, Türkiye'nin son 15 yıllık süreçte gelişim adına büyük mesafeler kat ettiğini ve dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. 

Ekonomide yakalanan istikrarın denizcilik sektöründe de kendini gösterdiğini ifade eden Arslan, denizciliğin birçok alanında önemli atılımlar gerçekleştirildiğini bildirdi.

Arslan, denizlerden sağlanan imkanların artırılması, kaynakların ekonomiye kazandırılması ve en etkin şekilde kullanılması için bakanlıklarının öncülük yaptığına işaret ederek, son 15 yılda denizciliğin her alanında kayda değer artışların meydana geldiğini anlattı.

Türk sahipli yabancı bayraklı gemi ve teknelerin Türk bayrağına geçmeleri için başta vize ve vergi olmak üzere tüm engelleri kaldırdıklarını vurgulayan Arslan, "Hedefimiz 6 bin tekneye Türk bayrağı çekilmesiydi. Bugün itibarıyla 5 bin 740 teknemiz Türk bayrağına geçiş yaptı. Çok daha erken 6 bin rakamını yakalayacağız." diye konuştu.

"Sektörün iş ve işlemlerini kolaylaştırdık"

Türk gemi adamlarının, Türk ve yabancı bayraklı gemilerdeki istihdamına özel önem verdiklerine işaret eden Arslan, dünyada tercih edilir Türk gemi adamı yetiştirmek amacıyla eğitim kalitesini artırdıklarını ve dünya gemi işletmecilerine arz edilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını yaptıklarını kaydetti.

Bakan Arslan, deniz ticaretinin kolaylaştırılmasının ve bürokrasinin azaltılmasının da önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Deniz ticareti işlemlerinin basitleştirilmesinin ve ilgili alanlarda yapılacak iyileştirmelerin sektörün dış ticaret maliyetlerini azaltıp, rekabet gücünü artırdığının farkındayız. Bu konuda birinci çalışma gümrük kapılarında olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 15 yılda önemli çalışmalar yaptık. Bakanlıklarımızın iş birliği çerçevesinde tek pencereden bütün bakanlıkların işlemleri yapılabilir hale geldi. En son ithalatçı ve ihracatçıların çok önemsediği ordino konusunu çözdük. 150 liralık limit koyarak, sektörün talebini karşıladık. Limanlarda konteyner kartı işlemlerini düzenledik, 60 lira limit getirdik. Sektörün iş ve işlemlerini kolaylaştırıp, ticaretin önünü açtık. Liman Tek Pencere Sistemi de bunlardan biri."

"Bildirimler tek sistemden elektronik yapılacak"

Arslan, kişiler herhangi bir işlemle ilgili veriyi girdiklerinde Liman Tek Pencere Sistemi ile tüm bakanlıkların ortak olarak veriyi kullanabileceğini belirterek, "Her bakanlık için insanımız ayrı ayrı veri girmek zorunda kalmayacak." ifadesini kullandı.

Bu sistemin sadece Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yaptığı bir işlem olmadığını, Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının da buraya dahil olacağını ifade eden Arslan, "Tek Pencere Sistemi için 1 Haziran'dan itibaren Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde pilot uygulama başlatacağız. Bir aylık periyotta hiçbir aksaklık ve eksiklik beklememekle birlikte, sahada ortaya çıkacak eksiklikleri de gidererek, sistemi 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda ülke çapında hizmete sunacağız." dedi.

Benzer bir çalışmayı limanlara gelen yatlar için düzenlenen Seyir İzin Belgesi için yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Deniz Ticaretinin Kolaylaştırılması Konvansiyonu ile belirlenen standartlarda ve Avrupa Birliğince uygulanan direktiflerle uyumlu olacağını dile getirdi.

Arslan, Liman Tek Pencere Sistemi ile Türk limanlarına gelen gemilere ait tüm bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik olarak yapılacağını anlatarak, "Kurumlarca ihtiyaç duyulan bilgilerin bu sistem üzerinden alınmasıyla işlemler kolaylaşacak, etkin bir denetim mekanizması ve şeffaflık sağlanacak. Bu sayede sektörün maliyetlerinin azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün arttırılması mümkün hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından bakanlar Arslan ve Tüfenkci, "Liman Tek Pencere Sistemi Protokolü"nü imzaladı.