‘Telgraf hattıyla başlayan hizmet e-ticaret olanağı sunar hale geldi’

Arslan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı himayesinde PTT AŞ. ev sahipliğinde İstanbul'da devam eden "26. Dünya Posta Kongresi" kapsamında düzenlenen Bakanlar Konferansına katıldı.

Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) üyesi ülkeleri temsilen konferansa katılan 50 bakana seslenen Arslan, konferansın açılışında yaptığı konuşmaya zirveye ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek başladı.

Bakan Arslan, posta hizmetlerinin küresel ekonominin vazgeçilmez bir öğesi, toplumun günlük yaşamının çok önemli bir parçası olduğuna, insanlık tarihi kadar eski olan haberleşme faaliyetlerinin, çağlar boyunca değişik aşamalardan geçerek ve sürekli gelişerek bugünkü yapısına kavuştuğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Posta insanlığın göçebe yaşayıştan yerleşik topluma geçmesinde olduğu kadar medeniyetlerin gelişmesinde de önemli bir rol oynamıştır. Aynı zamanda milletlerin var olmalarını, iç ve dış tehditlere karşı savunma mekanizmalarını zamanında oluşturmalarını sağlayan en önemli hizmet alanlarından biridir. 

20. yüzyılın sonlarına doğru esmeye başlayan değişim rüzgârı, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki ilerlemelere bağlı olarak tüm dünyayı etkilemiş, sürekli yenilenme, gelişim ve inovasyon, 21. yüzyılın en önemli başarı kriterleri olmuştur. Küresel dünyadaki bu değişim ve dönüşüme posta sektörünün de ayak uydurması kaçınılmazdır. 

UPU liderliğinde sektörümüzde, şüphesiz çok büyük değişiklikler gerçekleştirdik. Posta hizmetlerini günümüzün ihtiyaçlarına uyarlayarak, kargo ve lojistik hizmetlerini sektörümüze entegre ettik. Keza, yurt içi gönderilerin yanı sıra yurt dışı gönderileri teşvik için gerekli adımları hep beraber attık."

Sektör yıllık 327,4 milyar mektup postası trafiğine sahip

Dünyada 5 milyondan fazla kişiyi istihdam eden ve yıllık 320 milyarlık trafiğe sahip olan sektörün, rekabetçi ortama ayak uydurarak küresel dijital ekonomi, kargo ve lojistik sektörlerine olumlu katkıda bulunmaya devam ettiğini belirten Arslan,

"Her ne kadar posta sektörünü günümüzün küresel ve rekabetçi dünyasına taşıyacak dev adımlar atmış olsak da sektörümüzün sürdürülebilir gelişmesi ve ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için önümüzde gerçekleştirmemiz gereken pek çok iş var" dedi.

Sektörü geleceğe taşıyacak stratejilerin iyi tayin edilmesi, gelecekte bugünden daha güçlü olunması gerektiğini dile getiren Arslan, bu hedefler doğrultusunda düzenlenen kongrenin önemine değindi. Kongre kapsamında posta idarelerinin kendilerini nasıl konumlandırması gerektiği konusunun da ele alınacağını ifade eden Arslan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir Kalkınmanın Dağıtımı: Vatandaşlar, İşletmeler ve Ülkeleri Birbirine Bağlama" temalı Bakanlar Konferansında  bakanlar, üst düzey karar alıcılar, Birleşmiş Milletler ve Dünya Posta Birliği yetkilileri ile posta teşkilatları CEO'ları posta sektörünün nasıl daha inovatif, daha kapsayıcı ve daha kazançlı kılınabileceğini, yani postanın dünyanın her yerinde insanın hayatına nasıl dokunup o hayatı nasıl değiştirebileceğini konuşacağız. 
Katılımcılarla ayrıca yoksullukla mücadelede, sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmada posta ağlarının üstlendiği rolü tartışacağız. Tüm bunların neticesinde inanıyorum ki son derece önemli kararlar alınacaktır. Bütüncül bir vizyon ve uluslararası işbirlikleriyle güçlenecek tek bir posta ağının vatandaşlar ve hükümetlere sağlayacağı faydaları daha net görecek ve artan bir şevk ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Arslan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesinde posta sektörünün üstlenebileceği önemli rolün de günün bir diğer önemli gündem maddesini teşkil edeceği bilgisini verdi.

Dünyayı dönüştürecek 17 hedef olarak tanımlanan yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak, sürdürülebilir şehir ve topluluklar geliştirmek, sağlam ekonomik büyümeyi garanti altına almak gibi önemli konulara ilişkin hedeflerin gerçekleştirilmesinde posta sektörünün önemli rol üstlenebileceğini belirten Arslan, bu rolden alınacak verimi azami noktaya taşımak için de iş birliği sağlamanın, birlikte çalışmanın çok önemli olduğunu söyledi.

"Kısa mesafe telgraf hattıyla başlayan hizmet e-ticaret olanağı sunar hale geldi"

Gezegenin en ıssız, en unutulmuş köşelerinde dünyayla arasındaki yegâne bağı postayla kuran kişilerin hayatlarını kolaylaştırmaya, e-ticaret ummanında yelken açmaya hevesli girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmeye, posta sektörünün milli ve küresel ekonomideki payını artırmaya bir adım daha yaklaştıklarını belirten Arslan, "2017-2020 yılları arasında posta sektörüne kılavuzluk edecek İstanbul Dünya Posta Stratejisi, bu hedeflerin, bu umutların, bu çalışmaların somutlaşmış ve vücut bulmuş hali olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınmanın, küresel koalisyonu zorunlu kılan en elzem gereksinimlerden biri olduğunu ifade eden Arslan, farklılıkların her geçen gün daha da arttığı dünyada, birleştirici gücün iletişim olduğu, posta sektörünün de bu gücün en büyük hizmetkârı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Arslan, kısa mesafe telgraf hatlarıyla başlayan bu hizmetin, gelişen teknoloji ve değişime her aşamada ayak uydurduğunu, bugün ise sahip olduğu dijital ağ sayesinde kıtalar arası e-ticaret olanağı sunar hale geldiğini söyledi. 

Böylece postanın, her ülkenin hatta neredeyse tüm dünyanın en kapsamlı iletişim sektörü haline geldiğine dikkati çeken Arslan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sürdürülebilir kalkınmanın temel anahtarı, bölgesel gelişmişlik farklarının mümkün olan en alt seviyeye indirilmesidir. Bunu mümkün kılmak ise, bilgi toplumuna ve bilgi temelli ekonomiye geçişle mümkündür. İşte iletişim endüstrisi, hem bireyler hem de iş dünyası için bu kapsamda mücevher değerindedir. Sahip olduğu veri birikimi ve telekomünikasyon ağı, posta sektörünü İletişim endüstrisinin temel taşlarından biri haline getirmiştir.

Telekomünikasyon endüstrisinde yaşanan değişimi olduğu kadar, dünya çapında etki gösteren finansal krizin getirmiş olduğu fırsat ve zorlukları da değerlendirerek, posta ve iletişim sektörlerinin liderleri ve hükümetlerimizin üst düzey temsilcileri olarak sürdürülebilir kalkınma için üzerimize düşen misyonları masaya yatıracağımız bu konferansın, sektöre ve küresel koalisyon gücüyle tüm dünyaya faydalı olması dileklerimi sunuyor hepinize kolaylık ve başarılar dilerim."