Bakan Arslan`ın Engelliler Haftası mesajı


Fevkalade dinamik, üretken, çalışkan bir nüfusa sahip olan ülkemizin bir başka gerçeği de, nüfusumuzda azımsanmayacak bir kesiminin engelli vatandaşlarımızdan oluşmasıdır. Bu gerçek yıllardır gün gibi aşikârken, engelli vatandaşlarımız maalesef çok fazla ihmal edilmişlerdir.


Yakın zamana kadar, engelli vatandaşlarımızın sorunları görmezden gelinmiş, haklarının korunmasına dönük ciddi adımlar atılamamıştır. Hâlbuki toplumsal yaşamda onurlu bir birey olarak yer almak herkes gibi engelli vatandaşlarımızın da en temel hakkıdır.


Bizler 2002 yılından itibaren bu anlayışla görev ve sorumluluk yüklendik; ülkemizin sosyal hizmet alanındaki eksikliklerini gidermek, engellilerimizin çağdaş ülkelerdeki gibi sosyal hizmet ve güvenceye kavuşması, sosyal devlet ilkesini en üst düzeyde işletebilmek için var gücümüzle çalıştık. Engellilerimizin günlük yaşama katılabilmeleri, toplumla bütünleşebilmeleri, fırsat eşitliğine sahip olarak toplum için katma değer üretecek bir konuma gelmeleri için tüm imkânlarımızı seferber ettik. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa, engellilerimizin sorunlarına kapsamlı ve çağdaş çözümler içeren, 5378 sayılı Engelliler Kanununu çıkardık; toplumsal alandaki duyarlılığın artması için söz konusu kanunun çıktığı 2005 yılını Engelliler Yılı ilan ettik.


Başlattığımız farklı sosyal sorumluluk kampanyaları ile engelli kardeşlerimize dönük eğitim altyapısının ve kalitesinin zenginleşmesini, artmasını sağladık.  Engellilerimizin iş hayatında daha etkin şekilde yer alabilmeleri için engelli istihdamını teşvik edici, hatta zorlayıcı düzenlemeler yaptık.


Bizim hizmet politikalarımızın temelinde ‘önce insan’ ilkesi vardır ve feda edilecek bir tek ferdimiz bile yoktur. Bizler, hükümet olarak tek tek bütün fertlerimizi, bütün insanlarımızı kucaklamaya, kazanmaya; bu alanda ülkemizi çağdaş bir düzeye getirene kadar gayret göstermeye devam edeceğiz.

Engelliler Haftası vesilesiyle bütün toplumumuzu, bu alanda daha sorumlu davranmaya, daha yüksek bir hassasiyet göstermeye ve sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çağırıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımızın, Engelliler Haftasını tebrik ediyor, sevgiyle selamlıyorum.

Ahmet Arslan
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı