Baz istasyonu kurulumunda engeller kalktı

Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumunun kolaylaştırılmasının bilgi toplumunu geliştirmenin gerekliliği olarak ortaya çıktığını söyledi.

4,5G ve gelecekte de 5G teknolojileriyle kurulan ve kurulacak altyapılarda daha küçük çaplı alanlara hizmet eden, daha çok sayıda baz istasyonun kurulmasının gerekeceğine dikkati çeken Arslan, şimdiden bu iş süreçlerini analiz ederek altyapıların kurulumunu kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler yaptıklarını bildirdi.

Söz konusu düzenlemeler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak hazırladıkları "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in de yer aldığını dile getiren Arslan, bu düzenlemeyle bazı kriterleri ve önlemleri alarak işletmecilerin ruhsat almadan baz istasyon kurmalarının önünü açtıklarını kaydetti.

Arslan, işletmecilere statik ve elektromanyetik önlemleri alma şartı getirdiklerini anlatarak, bu konuda yapılan ikinci düzenlemenin ise Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik olduğunu ifade etti.

"Yaşanan sorunlara çözüm getirildi" 

Söz konusu yönetmelikle, sektörde özellikle belediyeler ve işletmeciler arasında altyapı kurulum sürecinde yaşanan sorunlara çözüm getirildiğine işaret eden Arslan, bu sorunların zaman zaman baz istasyonlarının mühürlenmesine ve kapatılmasına kadar gittiğini söyledi.

Arslan, paydaşların görüşleri alınarak hazırlanan yönetmelikle belediyelere yapılan baz istasyon kurulum başvurularında yer seçim konusundaki gereksiz bürokratik süreçlere sınırlamalar konulduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"İşletmecilerin, baz istasyon kurulum başvurularında yer seçim konusundaki bürokrasi azaltıldı. Belediyelerde izlenecek süreçlere standart getirildi. Belediyeler, işletmecilere elektronik haberleşme istasyonu kurulumu için yer seçim belgesi verecek. Belge ücretine ilişkin usul ve esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlendi."

Bakan Arslan, böylece belediyeler ile işletmeciler arasındaki anlaşmazlık ve karmaşanın giderildiğini bildirdi.

İşletmecilerin, yeni bir elektronik haberleşme istasyonu kurarken ücret karşılığında gereken belgeyi alacağını anlatan Arslan, "Yönetmelik yayımlanmadan önce de yaptıkları gibi istasyonun kurulacağı yer konusunda BTK'dan da güvenlik sertifikasını alıp elektronik haberleşme istasyonunun yerinin sahibi veya tasarruf sahibi kişi veya kuruluşa da ayrıca kira bedeli ödeyecekler." ifadelerini kullandı.

"Yer seçim ücreti yeniden değerleme oranında artacak"

Başvuruların, kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak değerlendirileceğini aktaran Arslan, "Ücreti yatırılmasına rağmen 20 günde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılacak. Mobil istasyonların kurulumunda yer seçim belgesi alınmayacak." diye konuştu.

Arslan, tesis paylaşımını teşvik etmek için yer seçim belgesinin yalnızca istasyonu ilk kuran işletmeci tarafından alınacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İstasyonda revizyon yapma ve kira sözleşmesi yenileme halinde tekrar belge alınmayacak. Yer seçim ücretinin her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Belediyeler tarafından yer seçim belgesi karşılığında yönetmelikte belirtilen belge ücreti dışında başka bir ücret talep edilemeyecek. 6 Aralık 2012'den önce kurulan istasyonlar için yer seçim belgesi ve ücreti alınmayacak. Bu istasyonlar için bu belgeyi almış sayılacak. 6 Aralık 2012'den 27 Ocak 2018 arasında kurulan istasyonlar için ise işletmeciler 6 ay içinde başvuru yapacak ve belediyeler, 1 yıl içinde yer seçim belgelerini verecek. Yer seçim belgesi ücreti KDV hariç 2 bin 400 lira olarak düzenlendi."