`Doğuda yatırım yapmak çok ciddi avantajlar sağlıyor`

Bakan Arslan, 23 ilde uygulamaya başlanılan Cazibe Merkezleri Programına ilişkin soruları yanıtladı.

İller arasındaki kalkınmışlık farkını gidermek adına cazibe merkezleri fikrinin ortaya atıldığını belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, Başbakanımızın özellikle 65. Hükümet olarak ortaya attığı bir fikirdi. Bu, daha sonra proje haline geldi, sonra da vücut buldu ve çalışmalar sürüyor." diye konuştu.

Arslan, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların belli bir aşamaya geldiğini ifade ederek, "Bütün illerde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar başvurularını yaptı ve onların değerlendirmeleri sürüyor. Memnuniyetle gördük ki, bu 23 ile de ciddi bir teveccüh var, daha doğrusu Cazibe Merkezleri Programına ciddi bir teveccüh var. 90 milyar liralık yatırım yapacak başvurularda bulunuldu ve 300 binin üzerinde istihdam oluşturacak projeler geldi." diye konuştu.

- Cazibe merkezleri, ticaret hacmini yükseltecek

Bu programın, kapsadığı illerde ticaret hacmini de yükselteceğinin altını çizen Arslan, şöyle devam etti:

"Bu konuda Kalkınma Bakanlığı çalışıyor, son aşamaya da getirdi. Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı bir merkez, bu bölgedeki projeler de belli bir aşamaya geldiğinde inşallah ticaret konusundaki beklenti de hayat bulacak. Tabii bu, bölgedeki sanayinin, endüstrinin, ticaretin büyümesi, istihdam oluşması anlamına geliyor."

Arslan, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu Projesi gibi ulaşım projelerine de işaret ederek, "Bu ulaşım projelerini, özellikle doğu-batı aksındaki 'Tek Yol Tek Kuşak' projesiyle de örtüştürdüğünüz zaman ciddi bir ticaret hacmi, ciddi bir trafik olacak." ifadesini kullandı.

Ülkenin doğusunun yanı sıra diğer bölgelerde de üretilen ürünlerin hedef pazarlara, bu taşıma koridorları marifetiyle daha kolay ulaşacağını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Bu projelerin tamamı birbirinin tamamlayıcısı. Cazibe merkezleriyle bu bölgelerde yatırımlar ve üretimler yapılacak, taşıma koridorları marifetiyle de ürünler, Asya ile Avrupa'daki hedef pazarlara erişecek. Özellikle sulanabilir arazisi çok olan Iğdır'da iki baraj şu an birlikte devam ediyor, böylece Iğdır'ın tarımı, meyveciliği ve sebzeciliği çok daha gelişebilecek ve taşıma koridorları marifetiyle de hedef pazarlara gidebilecek."

- Yurdun doğusu yatırımcıya ciddi avantaj sağlıyor

Cazibe Merkezleri Programı'nın kapsadığı alanların yatırımcıları teşvik edecek imkanlar sunduğunu belirten Bakan Arslan, yatırımcıya hükümet olarak da birçok avantajın sağlandığını kaydetti.

Arslan, programın devreye konulmasından bugüne çok başarılı çalışmaların sürdürüldüğüne işaret ederek, bu projelerin yatırımcıları bölgeye çekeceğini söyledi.

Bölgenin, Cazibe Merkezleri Programı'nın yanı sıra kalkınmada öncelikli bölgeler anlamında altıncı bölge olduğu için de yatırımcıya çok ciddi avantaj sağladığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer bölgelerle kıyasladığınızda doğuda yatırım yapmak, daha sonra işletme döneminin de sürdürülebilirliği dolayısıyla, çok ciddi avantajlar sağlıyor. Yatırımcı da bu avantajdan yararlanmak üzere çalışma yapmaya, fabrikalar kurmaya başlamış. Memnuniyetle gördük ki, gezdiğimiz fabrikalarda 50, 60, 200, 300 kişi çalışan yerler var, bu istihdam boyutu. Tabii bu istihdamla burada üretimler yapılıyor ve bu ürünler de pazara kolay erişebildiği, ülkemizin doğusundan etraftaki ülkelere ulaşılabilir ve erişilebilir olduğu için bu bölge üzerinden ihraç ediliyor. Çok başarılı uygulamalar var, bunlar daha sonraki yatırımcıların da bu bölgeyi tercih etmesi adına iyi örnek."