Sosyal medyada Türkçenin kullanımı için 'rehber' hazırlanacak

Sosyal medyada Türkçenin kullanımı için `rehber` hazırlanacakİstanbul'da gerçekleştirilen "İnternet ve Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımının Artırılması" konulu toplantıya; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer ve Kurul üyeleri, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin ile Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temsilcileri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve işletmecilerden üst düzey yöneticiler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesi, Başbakan Yıldırım'ın yönlendirmesi ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın talimatıyla Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplantıda, atılabilecek adımlar değerlendirildi. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zerey, yaptığı açıklamada, internet ve sosyal medyada Türkçenin doğru kullanımının önemine işaret ederek, paydaşların görüşlerini dinlemek amacıyla bu toplantının organize edildiğini bildirdi.

Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç da ülke genelinde internet altyapısı ve kullanımının yaygınlaştırılmasının yanı sıra bu altyapı üzerinden sosyal medyanın doğru ve etkin kullanımı konusunda da çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle internet kullanımının tüm toplum kesimlerinde yaygınlaştığını, çocuklarda ise 8-9 yaşına kadar indiğini anlatan Kılıç, bu ortamda Türkçenin doğru kullanılmadığını, sosyal medyada birtakım kısaltmalar yapıldığını, bunun da Türkçenin gelişiminin önünde engel olduğunu dile getirdi.

Kılıç, Genel Müdürlük olarak kamuda sosyal medyanın kullanımına ilişkin rehber hazırlayacaklarını belirterek, "Toplantıdan elde edilecek sonuçlarla çalışmanın kapsamı daha da olgunlaşabilecek. Türkçe konusunda görev, yetki ve sorumlulukları bulunan kurumlardan TDK, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına da önemli roller düşüyor." dedi. 

"Kamu spotu" hazırlanacak

Toplantının katılımcıları tarafından, çocuklarda ve gençlerde Türkçenin doğru kullanımının baskıyla sağlanamayacağı, konunun yine sosyal medya imkanlarını kullanılarak doğru bir şekilde anlatılması gerektiği vurgulandı. Gençlerin, bu konuda devletin çok fazla müdahaleci olmamasını tercih ettikleri ifade edilerek, Türkçe içerik üretmenin önemine dikkat çekildi. 

Daha sonraki toplantılarda gençlerin ve çocukların da fikirlerini sunabilecekleri ortamın sağlanması, gençlerin Türkçeyi doğru kullanmasını sağlayacak etkin kanalların oluşturulması, dile hakim olmak için teknolojiye hakim olmanın gerekliliği, yerli ve milli sosyal medya uygulamalarının oluşturulması toplantıda altı çizilen hususlar arasında yer aldı.

Toplantıda, sık kullanılan ancak Türkçe dil desteği sağlamayan sosyal medya uygulamalarının yöneticileriyle görüşme yapılması, Türk dilinin kullanımının artırılması için "kamu spotu" hazırlanarak sosyal medyada yayınlanması gerekliliği üzerinde duruldu. 

EBA, BİP ve TAMBU gibi uygulamaların yerlilik açısından önemli olduğuna ve daha da geliştirilmesinin gerekliliğine işaret edilerek, oyunlarda dilin düzgün kullanımının, Türkçenin doğru kullanımına da katkı sağlayabileceği kaydedildi.

Okuma kültürünün desteklenmesinin gerekliliği, ödüllü yarışmalar yapılarak Türkçenin kullanımının gençler arasında değerinin artırılabileceği, yabancı dildeki teknik terimlerin Türkçe karşılıklarının teknoloji kullanılmaya başlanmadan önce oluşturulması gibi hususlara işaret edildi.

Toplantı sonunda, konunun alt başlıklarına yönelik benzeri etkinliklerin Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bundan sonra da düzenlenmesi ve konunun paydaşları sivil toplum kuruluşları, işletmeciler, üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla medya temsilcilerinin etkin katılımının sağlanması kararlaştırıldı.